1103.jpg

1103a.jpg

1103b.jpg

1103bb.jpg

1103e.jpg

1103ea.jpg

1103eb.jpg

1103ec.jpg

1103ee.jpg

1103hh.jpg

壶容量约:230ML左右,,,杯子容量约:50ML左右

本套组一壶一海四杯,图片均由实物拍摄,由陶瓷专家亲力打造。

釉色采用铁釉釉方结合黑色乌金釉.温润高雅,是陶瓷窑烧之高端产品.具有陶瓷独特之魅力.

.suntea强烈推荐品

每器因窑变略有稍微的不同,但都有它不同的韵味,总体效果与品质是一样的,请放心选购.

配有精美典雅礼盒及提袋,是极有品味的送礼佳品.

接受预订及团购,批发为一件(9套)起批.